Arbetar som Managementkonsult inom följande områden:
  • VD-samtalspartner
  • Strategisk planering
  • Mål- och resultatstyrning
  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Kommunikationsträning/Medarbetarsamtal
  • Kvalitetsledningssystem TQM /USK, /ISO 9000 (med sikte mot certifiering)
  • Utbildning av Internrevisorer
  • Rådgivning kring  IiP (Investors in People)