Nuvarande uppdragsgivare:
  • Caperio AB Hedersordförande Godkänd Investor in People 2003, 2007