LEFAB Företagskonsult skall tillgodose sina kunders behov av verksamhetsutveckling inom företagsledningens områden med främst inriktning på ledarskapet och kvalitetsarbetet för att öka lönsamheten.

Aktuellt

Behöver Ledningsgruppsarbetet effektiviseras?

Drivs Ledningsgruppsarbetet med stöd av tydliga riktlinjer/arbetsordning som gör att Ledningsgruppen arbetar effektivt? Har VD den bästa sammansättningen i sin Ledningsgrupp? Fattas tydliga och väl underbyggda strategiska beslut för verksamheten?

Detta och mycket mer tar vi upp i ett utvecklingsseminarium med Ledningsgruppen.

Kontakta Jan-Owe Modéer för ettförutsättningslöst samtal.


Utbildning av Internrevisorer (ISO 9001)

Vi genomför företagsanpassade utbildningar av Internrevisorer antingen inför certifiering av ert kvalitetsledningssystem eller vid komplettering av nya internrevisorer.

Kontakta oss för offert eller mer information.