In english
Länkar:
Sveriges management konsulter: Sveriges Managementkonsulter är  branschorganisation för Managementkonsultföretag och enskilda managementkonsulter.


Till Sveriges management konsulter
ICMCI: Th International Council of Management Consultants.  Internationellt ansvarig för CMC


Till ICMCI
Juniorhandelskammaren: Juniorhandelskammaren - ett internationellt nätverk av unga kvinnor och män med intresse för ledarskap, entreprenörskap och personlig utveckling.


Till Juniorhandelskammaren
BelBin Svenska AB: BelBin Svenska AB är ett konsultbolag inom utveckling av team, försäljning av tester och utveckling av säljare.


Till BelBin Svenska AB
Executive Management Institute: På Executive Management Institute, EMI, får du en unik möjlighet att utveckla ditt affärsledarskap och samtidigt utbyta erfarenheter med andra ledare.


Till Executive Management Institute
Ratio -Näringslivets Forskningsinstitut www.ratio.se
Investors in People UK


Till IIP/UK hemsida