Jan-Owe Modéer

In english
Privat:
 • Född 1942
 • Gift med Ann
 • Två barn, Louise Petrelius (1973) och Johan Modéer (1974)
Utbildning och bakgrund:
 • Fil. kand. 1969 (Samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning)
 • Reservofficersexamen 1969
 • 1969 - 79, 10 år inom sparbankvärlden i olika chefsbefattningar med inriktning på marknadsföring, utbildning och information.
 • Examinatorutbildad USK SIQ´s modell 1993
 • CMC Certifierad Managementkonsult 1995 - 2011
 • Ordförande i SAMC (Swedish Association of Management Consultants) 1995-1996
 • Licensierad FARAX-Konsult 1999
 • Godkänd IIP-rådgivare 1999
 • Licensierad PPI-konsult 2000

Konsultbakgrund:
 • Mercuri Institutet 1979 - 1983
 • MarkAd-Gruppen AB vVD 1983 - 1985 (annonsbyrå)
 • LEFAB Företagskonsult AB 1985 -
 • LGM-Gruppen AB 1991 - 94 (Partner)
 • KvalitetsAkademin 1994 - 2001 (Nätverk)
 • IiP-konsulter i Samverkan 2001 - 2005 (Nätverk av 14 konsulter)

Medlem av:
 • ROTARY sedan 1976
 • Senator i Sveriges Juniorhandelskammare
 • Hedersmedlem i SMK (Sveriges Managementkonsulter) tidigare SAMC